Om oss

Anlitas som konsult vid införande av miljö-, kvalitets- eller arbetsmiljöledningssystem inom såväl privata näringslivet som offentlig sektor. Han har varit kvalitets- och miljöchef, marknadschef samt har även 15 års erfarenhet av personalledning. Har suttit i företags ledningsgrupper i mer än 15 års tid. Åke är diplomerad av EARA vid Det Norske Veritas i miljöledning och miljörevision.

Har utbildat över 2000 medarbetare inom miljö-, kvalitets- eller arbetsmiljö.

Går även in som kvalitets- och miljöansvarig där behov finns. För att kunna erbjuda fler tjänster och kunna ta större uppdrag ingår jag i flera konsultnätverk. Utförligare CV lämnas på begäran.